Качество и Сертификати

Удовлетворението на нашите клиенти е наша приоритетна цел. Затова поддържаме обширна система за качествен контрол, започваща от нашите производители и обхващаща целия пласмент, в това число нашите продукти и услуги.

По този начим Ви гарантираме максимално ниво на сигурност.

Подбрани производители
Години наред поддържаме сигурни договорни отношения с прецизно подбрани производители с различни местоположения в България.
За много от нашите договорни производители поемаме изключителното търговско представителство за западноевропейския пазар.
Нашите минимални изисквания към нашите производители е наличието на сертифицирана HACCP-система, както и сертифициране според стандарта GlOBALG.A.P. в качеството си на водещ качествен стандарт за добра аграрна практика на световния пазар.
По този начин обезпечаваме качеството през целия производствен процес от сеитбата до момента на доставката.

Строг качествен контрол
Нашият мониторинг на остатъчните вещества, както и нашият качествен контрол са значително по-строги от нормативно предписаните.
Допълнително към анализите на производителите, ние контролираме нашите продукти редовно чрез независими, акредитирани институти и лаборатории.

Гарантирана проследяемост
Особено държим на пълна проследяемост на нашите продукти.
Пътят на всеки продукт от растението до разтоварния пункт е изцяло проследяем посредством партидни номера както върху транспортната, така и върху търговската му опаковка.

Сертифициране

Био

Ние сме био сертифицирани за пласмента на билогични продукция съгл. Регламент (ЕО) Nr. 834/2007 и Регламент (EО) Nr. 889/2008 за определяне на прилагането на Регламент (ЕО) Nr. 834/2007.
Изтеглете сертификата

IFS-Broker

ifs broker zertifizierung

Сертифицирани сме и по иновативния, унифициран стандарт за безопасността и качеството на хранителните продукти, гарантирайки по този начин спазването на всички нормативни изисквания както по отношение безопасността на хранителните продукти, така и относно удовлетворяването на висoките очаквания за сигурност на нашите клиенти.
Изтеглете сертификата

Булгарфрукт-Фрухтханделс ГмбХ

Ще се радваме на Вашите въпроси, желания и отзиви.
Може да ни позвъните или да се обърнете директно към офиса ни в Мюнхен.

Контакти
Импресум

Седалище: Мюнхен
Управител: Румен Кирков
Съдебна регистрация:
Административен съд
Мюнхен, рег. номер 96030

Данъчен номер: 143/122/60116
Номер по ДДС: DE129307984
GLN: 4260261060007
EU-Code-Nr.: DE-ÖKO-001

storchschnabel pflanze