За нас

Фирма Булгарфрукт-Фрухтханделс ГмбХ снабдява целогодишно своите клиенти с пресни и преработени продукти  както от България, така и от други страни.

Фирма Булгарфрукт-Фрухтханделс ГмбХ е основана през 1991 година със седалище гр. Мюнхен.

Десетилетия наред предлагаме паралелно с конвенционално произведени и био-продукти съгласно регламент  Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.

Нашите клиенти търсят уникалния вкус и високото качество на нашите продукти.